Postanowiłam stanąć w obronie komorników. Czarny PR jakim mogą się pochwalić atakuje mnie z każdej internetowej strony. Sąsiadami słowa „komornik” często jest „złodziej”, „oszust”, „ciągnik”. Zwłaszcza to ostatnie słowo budzi skrajne emocje wśród dłużników. Dlatego, w tym poście napiszę o 10 faktach, które każdy dłużnik powinien wiedzieć. Przeglądałam fora dłużników i świadomość panującego prawa w kraju jest przerażająca. Dla mnie oczywistym jest to, że jak coś zaczyna mnie dotyczyć to chcę dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej, niekoniecznie z telewizji. Niestety, sądząc po wpisach dłużników niestety tak nie jest.

  1. Komornik jest organem egzekucyjnym działającym przy sądzie. Oznacza to, że jego „zwierzchnikiem” jest dany sąd rejonowy przy którym działa. Komornik jest organem wykonawczym sądu, czyli… wykonuje wyroki sądu.
  2. Dług, który egzekwuje komornik nie należy do komornika. W postępowaniu egzekucyjnym występują takie strony jak: dłużnik, komornik, wierzyciel. Wierzycielem jest ten, komu dłużnik jest winny pieniądze. To wierzyciel składa wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji.
  3. Komornik wszczyna egzekucję tylko na podstawie tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy to nic innego jak nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Nakaz zapłaty oraz klauzula to dokumenty, które wydaje sąd. Podsumowując, nie ma takiej możliwości, że przyjdzie pani Krysia do komornika i powie, że pan Bogdan jest jej winny pieniądze, a komornik w te pędy pojedzie panu Bogdanowi zająć wszystko co popadnie. Jak wspomniałam w punkcie 1. – komornik wykonuje wyroki sądu, na wniosek wierzyciela.
  4. Odsetki długów nie są dla komornika. Są one naliczane zgodnie z wyrokiem sądu i należą się wierzycielowi. Sąd ustala je na podstawie umowy jaką dłużnik zawarł z wierzycielem. Oznacza to, że jeśli ktoś ma naliczane odsetki w wysokości 10,00 zł dziennie to nie jest to pomysł komornika, lecz dłużnika, który zgodził się na tę zagładę.
  5. Opłata komornika jest naliczana według Ustawy o Komornikach Sądowych i egzekucji. Oznacza to, że komornik nie wymyśla sobie, że temu dłużnikowi naliczy 400 zł, a drugiemu 1500 zł tylko dlatego, że wstał lewą nogą. Opłatę liczy się od kwoty do wyegzekwowania lub wyegzekwowanej.
  6. To wierzyciel jest gestorem postępowania. Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy i to on składa do komornika wnioski o zajęcie rachunku bankowego itd. Komornik bez zgody wierzyciela nie może dokonać odwołania, bo działa w ten sposób na szkodę wierzyciela, a na to znajduje się paragraf w kodeksie karnym.
  7. Komornik jest prawnikiem. Tak, on siedział na jednej auli z tymi adwokatami, którzy was bronią i z sędziami, którzy wydają na was wyroki. Kiedyś nie było przymusu, aby komornik był osobą po prawie. Aktualnie jest. Także, najpierw komornik siedzi 5 lat na studiach, później robi aplikację, później zostaje asesorem i dopiero potem komornikiem.
  8. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Oznacza to, że obrażanie jego i osób pracujących dla niego podczas wykonywania czynności zawodowych jest karane.
  9. Wycenę ruchomości lub nieruchomości dokonuje rzeczoznawca, nie komornik. Oznacza to, że jeśli komornik zajmie dłużnikowi dom to nie on go wycenia, lecz robi to rzeczoznawca. Taka wycena trafia do sądu i to sąd musi ją zaakceptować zanim dojdzie do licytacji.
  10. Jeśli masz sprawę u komornika, a zdecydujesz się ją spłacić u wierzyciela to i tak obowiązuje cię opłata według w/w ustawy. Dodatkowo, w takiej sytuacji, komornik zmuszony jest oddać wierzycielowi tytuł wykonawczy, ponieważ nie wyegzekwował całości długu jaki jest zawarty w tytule. Oznacza to, że wierzyciel z tytułem wykonawczym (sądowy nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę) może zgłosić się do kolejnego komornika o wyegzekwowanie długu. Oczywiście pierwszy komornik zaznacza na tytule ile wyegzekwował i drugi komornik będzie to widział. Jednakże, firmy windykacyjne często mają bałagan w swoich papierach i mimo spłacenia przez dłużnika sprawy bezpośrednio do nich, mogą skierować sprawę ponownie do komornika. W przypadku spłaty całości u komornika, tytuł wykonawczy pozostaje w aktach sprawy.

Mam nadzieję, że odpowiedziałam na najczęstsze pytania dłużników na forach. Mieć dług to nic złego, należy go spłacać i nie kombinować. To nie komornik wziął pożyczkę za dłużnika. Myślę, że warto o tym pamiętać.

Reklamy